Finans ve Proje Yönetimi

HA Uluslararası İş ve Politika Geliştirme Merkezi; özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak ulusal ve uluslararası fonların çeşitli programları dâhilinde hibe olanaklarını araştırma, teklif dosyası hazırlama, finansman almaya hak kazanan kuruluşlar için de proje yürütme danışmanlığı hizmetlerini sağlamaktadır.

Hibe programlarında proje sahiplerinin ortak bir amaçta buluşması ile başlayan danışmanlık sürecimiz, tekliflerin geliştirilmesi ve projelendirilmesi faaliyetlerinden oluşmaktadır. Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB, çeşitli bakanlıklar, konsolosluklar ve diğer tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlarca sağlanan hibe programlarına uzmanlarımız tarafından proje teklifleri hazırlanmaktadır.

Bu süreçte ilgili makamlara sunulan tekliflerin onaylanmasının ardından uygulama aşamasında faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla proje yürütme danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.
Projeler kapsamında başta Almanya olmak üzere yurtdışından proje partnerleri ve çözüm ortakları bulmaktayız.

Finans ve Proje Yönetimi Hizmetleri |Hakan AKBULUT
Hizmetler (Tümü)